مقدار بیشتری از پول با زحمت بدست آوردۀ خود را نگهدارید.

با زحمت-کسب شده

پول

اظهارنامه مالیاتی خود را بطور رایگان بایگانی کنید

رایگان

واجد شرایط دریافت اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده در کالفرنیا و فدرال شوند 6000 دلار خانواده هایی که درآمد آنها کمتر از 54000 دلار می باشد، ممکن است تا حداکثر (EITC) – اما فقط در صورتی که مالیات های خود را ثبت نمایید!

“آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی”، که بوسیله United Way و Citi در اختیار شما قرار می گیرد، بر آن است که شما در این فصل مالیاتی، مبلغ بیشتری از پول به زحمت کسب شده خود را نگهدارید؛ از اینرو ما دو راه برای شما فراهم می سازیم تا بتوانید بطور مجانی، از طریق منابع قابل اعتماد تشکیل پرونده دهید.

در پیش خواهید داشت آینده بهتری

با پول بیشتر در جیب خود، پس انداز بیشتر و

با اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده (EITC)، بازپرداخت نقدی دریافت کنید

EITC کالیفرنیا و فدرال، اعتبارات قابل بازپرداختی هستند که در دسترس افراد و خانواده ها با درآمد کم-تا-متوسط می باشند.

این اعتبارات بازپرداخت-نقدی، در جهت گذاشتن پول به جیب خانواده ها و افراد کم-درآمد طراحی شده اند. مطالبه این اعتبار آسان است. مالیات پردازان واجد شرایط، تنها کافی است که اظهارنامه مالیاتی خود را بفرستند.

اکنون تعداد بیشتری از خانواده ها واجد شرایط اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده در کالفرنیا (EITC) می گردند. از شروع سال مالیاتی 2017 خانواده هایی که تا ,300 درآمد دارند، ممکن است مشمول CalEITC شوند، که افزایش بسیار زیادی از حد بالای درآمد نسبت به سالهای گذشته است. اضافه بر این، برای نخستین بار، امکان دارد آنهایی که در سال 2017 از طریق شغل آزاد درآمد داشته اند نیز واجد شرایط گردند.

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده خود را حساب کنید

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده در فدرال

#فرزندانتنها، سرپرست خانوار یا عشایر (حداکثر درآمد)متقاضی به طور مشترکFederal EITC
Zero$15,010$20,600$510
One$39,617$45,207$3,400
Two$45,007$50,597$5,616
Three+$48,340$53,930$6,318
No ChildrenOne ChildTwo ChildrenThree+ Children
Single, Head of Household or Widowed (Maximum Income)
$15,010
Married Filing Jointly
$20,600
Federal EITC
$510
Single, Head of Household or Widowed (Maximum Income)
$39,617
Married Filing Jointly
$45,207
Federal EITC
$3,400
Single, Head of Household or Widowed (Maximum Income)
$45,007
Married Filing Jointly
$50,597
Federal EITC
$5,616
Single, Head of Household or Widowed (Maximum Income)
$48,340
Married Filing Jointly
$53,930
Federal EITC
$6,318

اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده در کالیفرنیا

#فرزندانتنها، سرپرست خانوار، عروسی یا متاهل به طور مشترک (حداکثر درآمد)CalEITC*
Zero$15,008$223
One$22,322$1,495
Two$22,309$2,467
Three+$22,302$2,775
No ChildrenOne ChildTwo ChildrenThree+ Children
Single, head of Household, Widowed or Married Filing Jointly (Maximum Income)
$15,008
CalEITC*
$223
Single, head of Household, Widowed or Married Filing Jointly (Maximum Income)
$22,322
CalEITC*
$1,495
Single, head of Household, Widowed or Married Filing Jointly (Maximum Income)
$22,309
CalEITC*
$2,467
Single, head of Household, Widowed or Married Filing Jointly (Maximum Income)
$22,302
CalEITC*
$2,775

*اگر شرایط تشکیل پرونده را ندارید، هنوز ممکن است مشمول CalEITC شوید، اما برای تقاضای قانونی کردن بازپرداخت نقدی حتما باید پرونده تشکیل دهید.

از ابزار های مشمولیت و حسابگر برای تخمین زدن

EITC
فدرال و

EITC کالیفرنیا
ی خود استفاده کنید.


واجد شرایط EITC نیستید؟
نگران نباشید، شما هنوز ممکن است بتوانید

بطور رایگان تشکیل پرونده دهید
، در صورتیکه درآمد شما کمتر از 60000 دلار باشد.

چطور باید اقدام کرد

فرستادن اظهارنامه مالیاتی خود برای مراجع قانونی تنها راه برای تقاضا کردن اعتبارات مالیاتی که حق شماست می باشد.

در صورتیکه درآمد خانواده شما کمتر از 60000 دلار بوده است، تشکیل پرونده مالیاتی شما از طریق دو برنامه مطمئن و مورد حمایت IRS ما رایگان و ساده می باشد:

خودتان تشکیل پرونده دهید

MyFreeTaxes.com

طراحی شده توسط H&R Block

راحت، مطمئن، امن و 100% رایگان

برای شروع به اینها نیاز خواهید داشت

چه چیزهایی باید همراهم بیاورم؟

 • عکس شناسایی

 • کارت تأمین اجتماعی یا شماره شناسایی فرد مالیات دهنده (ITIN)

 • نامه برای همه افرادی که در لیست اظهارنامه مالیاتی قرار دارند

 • W-2s, 1099s و سایر اسناد مربوط به-مالیات برای سال 2017

 • فرم B ،1095-A یا C، بیانیۀ پوشش بیمه درمانی

 • تمام فرم های E 1098 و T در جهت هزینه های آموزشی

 • نام، آدرس، شماره تلفن و شماره شناسه مالیات ارائه دهندۀ مراقبت از کودکان

 • چک بی اعتبار در صورت استفاده از پرداخت مستقیم برای بازپرداخت

 • رونوشت اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 2016 شما

 • برای اظهارنامه مالیاتی مشترک، زوج ها باید در جهت امضا کردن فرم های مورد نیاز حاضر باشند

شرایط پذیرش من برای EITC چیست؟

 • یک شهروند آمریکایی، یا بیگانه مقیم برای تمام سال 2017 باشید

 • یک شماره تامین اجتماعی معتبر برای استخدام داشته باشید

 • درآمد کسب شده در سال 2017

 • بعنوان یک خردسال واجد شرایط امکان تقاضا نیست

 • فرم 2555 یا 2555-EZ قابل استفاده نیست (در ارتباط با درآمد کسب شده خارجی)

پس انداز برای یک آینده بهتر

از طریق باز کردن یا اضافه کردن به یک حساب پس انداز، برای شرایط اضطراری زندگی مهیا شوید.


 1. همه یا قسمتی از بازپرداخت مالیاتی خود را ذخیره کنید. ذخیره کردن اضافه می کند، حتی اگر فقط مبلغ کوچکی باشد.

 2. 50 درصد بازده مالیاتی خود را برای مایحتاجات اساسی پس انداز کنید، مثل مواد غذایی، صورتحساب های صنایع همگانی یا مسکن.

 3. مبلغ باقیمانده را در یک حساب پس انداز ذخیره کنید تا هزینه های غیرمنتظره، مثل ملاقات با دکتر یا چرخ های نو برای ماشین را پوشش دهید.

داوطلب

داوطلب برنامه «کمک به اظهار داوطلبانه مالیات بر درآمد» شوید (VITA) و به خانواده‌های کم درآمد کمک کنید تا مقدار بیشتری از پولی را که به سختی به دست آورده‌اند؛ پس انداز نمایند. نیازی به داشتن تجربه در زمینه مالیات نیست. ما در جهت مورد تأیید قرار گرفتن شما، همه آموزش و ابزار لازم را تهیه خواهیم کرد.

فرصت های داوطلبانۀ ما عبارت اند از:

 • استقبال کنندگان
 • مترجمین
 • مالیات پردازان
 • نمایندگان نام نویسی شده، حسابداران رسمی و سایر کارکنان حرفه ای
 • راهنماهای مالیات

لبخندها را بشمار

بعضی از خانواده ها برای اطمینان از دریافت بازپرداخت نقدی از اعتبارات مالیاتی که کسب کرده اند؛ سال تا سال روی "آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی" حساب می کنند. اکنون خانواده ها می توانند مقدار بیشتری از پول به زحمت بدست آوردۀ خود را نگهدارند.

"از همه کارکنان برای کمک رسانی در فرستادن اظهارنامه مالیاتی ام تشکر می کنم. مشتری شما مطمئناً این بار نیز از کارتان رضایتمند است."

-یک خانواده بهره مند شده از خدمات "آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی"

دربارۀ "آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی"

از طریق ائتلاف “آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی”، Citi ،United Way و تمامی شرکاء در جهت افزایش تعداد خانواده ها باثبات مالی در اورنج کانتی-کالیفرنیا تلاش می کنند. اعضای ائتلاف نقش های منحصر به فردی ایفا می کنند، هر یک از طریق کمک به مالیات پردازان سخت کوش در جهت بدست آوردن، نگهداری و ذخیره پول خود؛ بر سلامت و ثبات مالی شهروندان اورنج کانتی تأثیر مثبت می گذارند. فعالیت های اصلی “آماده سازی مالیات رایگان اورنج کانتی” عبارت اند از: فراهم ساختن خدمات آماده سازی مالیات بطور رایگان برای خانواده های کم-درآمد جامعه، توسعه و آموزش، آگاه سازی و دسترسی به اعتبارات مالیاتی؛ مانند اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده، که حاصل آن غالبا بکار رفتن پول بدست آمده از این طریق؛ در جهت پشتیبانی از خانواده های زحمتکش در زمینه فراهم کردن برای فرزندان خود، و همچنین ارتقاء سطح اقتصاد محلی در جامعۀ ماست.
در سال گذشته، ما تقریبا 18,000 اظهارنامه مالیاتی در اورنج کانتی را بایگانی کرده ایم؛ که از طریق آنها 16 میلیون دلار بازپرداخت فدرال و دولت به جیب افراد زحمتکش منتقل گشت. بیش از 4.24 میلیون دلار از مبلغ بازگشته، از طریق اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده بود. مطابق ارزیابی انجام شده، از طریق خدمات ما حداقل 3.57 میلیون دلار از هزینه های آماده سازی مالیات صرفه جویی گشت.

در اطلاع رسانی و دستیابی به خانواده های نیازمند به ما یاری برسانید